Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan Üni-Veri, ülkemizdeki üniversitelerin bölüm bazında iş bulma sürelerini, ilk bir yıl içindeki istihdam ve kamuda işe girme oranlarını, ortalama ücretlerini, istihdamın sektörel dağılımını ve nitelik uyuşmazlığını ortaya koyan ulusal bir araştırmadır. Başta üniversite tercihi yapacak öğrencilerimizin, üniversitelerde eğitimine devam eden veya yeni mezun gençlerimizin ve profesyonellerin doğrudan yararlanabileceği bir kaynak niteliğindedir. Üni-Veri, Yükseköğretim Kurumundan alınan mezun bilgileri ile Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan istihdam verilenlerinin birleştirilerek analiz edilmesiyle hazırlanmıştır ve 2014-2018 dönemini kapsamaktadır.

İnşaat Mühendisliği İstihdam Oranı

Bu gösterge, mezuniyet sonrası ilk 12 ay içerisinde bir işe yerleşme oranını bölüm bazında raporlamaktadır.

İnşaat Mühendisliği İş Bulma Süresi

Mezuniyetten ilk işe yerleşene kadar geçen süre ay bazında hesaplanarak bölüm bazında iş bulma süresi ortalamaları oluşturulmuştur. Mezuniyet sonrasında herhangi bir işe yerleşemeyenler mezuniyetten analiz tarihine kadar geçen süre hesaplanarak analize dahil edilmiştir. Mezuniyetten 6 ay öncesine kadar bulunan işler, mezuniyet öncesi işi bırakmamış olmak  kaydıyla, analize eksi bir rakam olarak dahil edilmiştir.

İnşaat Mühendisliği Ücret

Mezuniyet sonrası bulunan ilk işteki ücret baz alınarak bölüm düzeyinde ortalamalar oluşturulmuştur. Mezuniyetten 6 ay öncesine kadar bulunan işler, mezuniyet öncesi işi bırakmamış  olmak kaydıyla, analize dahil edilmiştir. Mezuniyet sonrası herhangi bir işe yerleşmemiş kişiler  hesaplamada yer almamaktadır. SGK verilerinden elde edilen ücretler Tüketici Fiyat Endeksi  kullanılarak 2018 yılı reel ücretinde sabitlenmiştir. SGK verilerinin firmalar tarafından raporlanan  ücretleri kapsadığı ve bu durumun ortalama ücretler üzerinde aşağı yönlü bir yanlılık oluşturabileceği not edilmelidir.

İnşaat Mühendisliği Nitelik Uyuşmazlığı

Nitelik uyuşmazlığı, kişilerin çalıştıkları işlerin eğitim seviyelerine göre daha az ya da daha yüksek nitelik gerektirdiği durumlarda ortaya çıkar. Eğitim ve istihdam bilgileri kullanılarak hesaplanan nitelik uyuşmazlığı göstergesi için Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO)  standart meslek (ISCO) ve beceri setleri sınıflandırmasına dayalı geliştirilen yöntem kullanılmıştır.

Üniversite mezunlarının, dört yıllık eğitim gerektiren profesyonel meslek gruplarında istihdam edilmesi halinde nitelik uyuşmazlığı söz konusu değildir ve gösterge 0 değerini alır. Ancak üniversite mezunları, dört yıldan daha az eğitim süresinin yeterli olduğu mesleklerde istihdam edilirse ortaya nitelik uyuşmazlığı sorunu çıkar. En yüksek uyuşmazlık değeri 3’tür ve üniversite mezunlarının yalnızca ilköğretim diploması gerektiren niteliksiz işlerde çalıştığı durumları ifade eder.

İnşaat Mühendisliği Kamuda İşe Yerleşme Oranı

Mezunların kamuda iş bulma olasılıkları bölüm bazında hesaplanarak raporlanmıştır. Kamu-özel ayrımı SGK verilerinde yer alan sözleşme statüsü (4A/B/C) kullanılarak belirlenmiştir. Bu gösterge, ilgili bölümden mezun olup bir işe yerleşenlerin yüzde kaçının ilk işlerinde kamu sektöründeki bir pozisyona yerleştiğini göstermektedir.

Özet Tablo

Sektör Bazında Dağılım

Sektör Oran
İnşaat %42,6
Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetleri %29,2
Diğer Hizmet Faaliyetleri %12,5
İdari Destek ve Hizmet Faaliyetleri %5
Diğer* %10,7

*İmalat, Toptan ve Perakende Ticaret, Eğitim, Gayrimenkul Faaliyetleri, Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetleri, Konaklama, Ulaştırma ve Depolama, Bilgi ve İletişim, Kanalizasyon/Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri, Finans ve Sigorta Faaliyetleri, Kamu ile İlgili Hizmetler, Madencilik ve Taş Ocağı, İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri, Elektrik/Gaz/Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı, Kültür/Sanat/Eğlence/Dinlence ve Spor, Tarım/Orman ve Balıkçılık

İstihdam Türü

Tür Oran
Özel Sektör %87,7
Serbest %7,2
Kamu %5,1

Firma Büyüklüğü Dağılımı

Firma Büyüklüğü Oran
Küçük Ölçekli Firma (10-49 Kişi) %38,7
Mikro Ölçekli Firma (1-9 Kişi) %30,7
Büyük Ölçekli Firma (250 Kişi ve üzeri) %18,1
Orta Ölçekli Firma (50-249 Kişi) %12,4

Ücret Dağılımı

Ücret Aralığı Oran
Asgari ücret – 2.999 TL aralığında %66,9
3.000 TL – 4.499 TL aralığında %24,1
4.500 TL – 5.999 TL aralığında %6,0
6.000 TL ve üzeri aralığında %2,4

Kaynak: https://www.cbiko.gov.tr/

Loading

BetonveCimento.com için Patreon üzerinden destekte bulunmak ister misiniz?
Become a patron at Patreon!

By Yasin Engin

İnş.Yük.Müh. olan Yasin Engin, lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 16 yıldır beton ve çimento sektöründe çalışmaktadır. Web sitesindeki tüm yayınlar Yasin Engin tarafından paylaşım amacıyla hazırlanmıştır. Yayınlar kaynak gösterilerek kullanılabilmektedir. (yasin.engin@gmail.com)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir
Dünyanın en büyük 10 çimento üreticisinin üretim kapasitesi neredeyse global…
Cresta Posts Box by CP