Çimento Terimleri ( Excel Program)

ÇİMENTO TERİMLERİ SiO2 : Çimento içeriğindeki silisyum oksit yüzdesini belirtir. Silisyum oksit kaynağı genel olarak kil veya şisttir. Ancak, bazı durumlarda kum da silis kaynağı olarak kullanılabili...

Çimento

Çimento, farklı özellikler ve isimlerle insanlık tarihinin çok eski dönemlerinden beri varolan ve günümüze kadar gelişimini devam ettiren bir yapı malzemesidir. Çimento, Latince “caementum” kelimesin...

Çimento Hidratasyon Reaksiyonu

Beton bileşenleri karıştırıldıktan birkaç saat sonra plastik özeliği kaybolmuş katı bir yapı oluştururlar. Buna neden olan ve çimento ile suyun tepkimesi sonucu oluşan kimyasal reksiyona “hidratasyon...