Çimento

Çimento, farklı özellikler ve isimlerle insanlık tarihinin çok eski dönemlerinden beri varolan ve günümüze kadar gelişimini devam ettiren bir yapı malzemesidir. Çimento, Latince “caementum” kelimesin...

Çimento Terimleri ( Excel Program)

ÇİMENTO TERİMLERİ SiO2 : Çimento içeriğindeki silisyum oksit yüzdesini belirtir. Silisyum oksit kaynağı genel olarak kil veya şisttir. Ancak, bazı durumlarda kum da silis kaynağı olarak kullanılabili...