Ay: Aralık 2014

Hazır Beton Piyasa Gözetim ve Denetimi

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin piyasa gözetim ve denetimi hususunda (PGD) tek yetkili otoritedir. Betonarme binalarda taşıyıcı sistemin en önemli unsurlarından birisi olan betonun standartlara uygun olması…

Betonda Çevresel Etki Sınıfları

Uzun yıllar ülkemizde beton sadece çimento dozajı ve kıvama göre sınıflandırılarak beton kalitesi çok dar bir kalıba sığdırıldı. Bunun yetersiz bir sınıflandırma ve değerlendirme ölçütü olduğunu akademik çalışmalar dışında oldukça…