GRUP DENEY ADI STANDART
AGREGA İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Los Angeles TS EN 1097-2:2010
AGREGA Magnezyum sülfat deneyi (Donma çözülme deneyi) TS EN 1367-2:2011
AGREGA Kuruma büzülmesinin tayini TS EN 1367-4:2009
AGREGA Tane yoğunluğu ve su emme oranı (iri agregalar için) TS EN 1097-6:2013
AGREGA Tane yoğunluğu ve su emme oranı (ince agregalar için) TS EN 1097-6:2013
AGREGA Gevşek yığın yoğunluğu TS EN 1097-3:1999
AGREGA Tane büyüklüğü dağılımı (elek analizi) TS EN 933-1:2012
AGREGA İri agregaların yassılık indeksi TS EN 933-3 :2012
AGREGA Şekil İndisi TS EN 933-4:2009
AGREGA İri agregalarda kavkı içeriği TS EN 933-7:2000
AGREGA Çok ince malzeme muhtevası TS EN 933-1:2012
AGREGA Çok ince malzeme kalitesi için kum eşdeğeri TS EN 933-8:2012
AGREGA Alkali silika reaktifliği ASTM C 1260-07
AGREGA Çok ince malzeme kalitesi için metilen mavisi (0-2 mm) TS EN 933-9:2010
AGREGA Su muhtevası TS EN 1097-5:2009
AGREGA Alkali karbonat reaktifliği ASTM C 586-05
AGREGA Petrografik analiz1 TS EN 932-3:1997
AGREGA Çeneli kırıcı ile kırma ve öğütme TS 706 EN 12620
AGREGA Asitte çözünebilen sülfat, agregada sülfat içeriği TS EN 1744-1+A1:2013
AGREGA Suda çözünebilir klorür tuzları TS EN 1744-1+A1:2013
AGREGA Suda çözünebilen sülfat TS EN 1744-1+A1:2013
AGREGA Asitte çözünebilen sülfit TS EN 1744-1+A1:2013
AGREGA Toplam kükürt muhtevası TS EN 1744-1+A1:2013
AGREGA Hafif organik kirleticiler TS EN 1744-1+A1:2013
AGREGA Humus muhtevası TS EN 1744-1+A1:2013
AGREGA Kızdırma kaybı TS EN 1744-1+A1:2013
AGREGA Alkali silika reaktifliği (Kimyasal metot) ASTM C 289-07
AGREGA Doğal Taşlar- Deney Metotları- Basınç Dayanımı Tayini TS EN 1926 :.2013
AGREGA Çok ince malzeme kalitesi için metilen mavisi (0-0,125 mm) TS EN 933-9:2010
AGREGA Iri agregalarda ezilmiş ve kirilmiş yüzeylerin yüzdesinin tayini TS EN 933-5:2000
AGREGA Agregaların Aşınmaya karşı direnci tayini(Mikro- Deval Deneyi) TS EN 1097-1:2011
AGREGA Geri kazanılmış agrega özütünün çimentonun priz başlangıç süresi üzerindeki etkisinin tayini TS EN 1744-6:2008
ÇİMENTO Tane yoğunluğu TS EN 196-6:2012
ÇİMENTO Özgül Yüzey(Blaine deneyi) TS EN 196-6:2012
ÇİMENTO Elek kalıntısı (90µ) TS EN 196-6:2012
ÇİMENTO Priz süresi ve kıvam tayini TS EN 196-3+A1:2010
ÇİMENTO Genleşme tayini TS EN 196-3+A1:2010
ÇİMENTO Çimento dayanımı+ eğilme dayanımı (2,7, 28 gün) TS EN 196-1:2009
ÇİMENTO Klorür miktarı TS EN 196-2:2013
ÇİMENTO Sülfat miktarı TS EN 196-2:2013
ÇİMENTO Kızdırma Kaybı TS EN 196-2:2013
ÇİMENTO Suda Çözünebilir Sodyum oksit (Na2O) – Alkali muhtevası TS EN 196-2:2013
ÇİMENTO Suda Çözünebilir Potasyum oksit (K2O) – Alkali muhtevası TS EN 196-2:2013
ÇİMENTO Sülfür Tayini TS EN 196-2:2013
ÇİMENTO Puzolanik özellik (puzolanik çimentolarda kimyasal yol ile tayin) TS EN 196-2:2013
ÇİMENTO Çözünmeyen kalıntı tayini TS EN 196-2:2013
ÇİMENTO Sodyum Sülfat Çözeltisine Maruz Bırakılan Harç Çubuklarda Boy Değişimi ASTM C 1012
SU Sülfat miktarı TS EN 1008:2003
SU Klorür miktarı TS EN 1008:2003
SU Alkali muhtevası (Na2O, K2O) TS EN 1008:2003
SU pH TS EN 1008:2003
SU Yoğunluk TS EN 1008:2003
SU Askıda katı madde miktarı TS EN 1008:2003
SU Çinko miktarı TS EN 1008:2003
SU Kurşun miktarı TS EN 1008:2003
SU Nitrat miktarı TS EN 1008:2003
SU Fosfat miktarı TS EN 1008:2003
SU Organik madde miktarı TS EN 1008:2003
BETON Basınç dayanımı TS EN 12390-3:2010
BETON Sertleşmiş beton yoğunluğu TS EN 12390-7:2010
BETON Taze beton deneyleri, numune alma TS EN 12350-1:2010
BETON Taze beton deneyleri, çökme TS EN 12350-2:2010
BETON Taze beton deneyleri, yoğunluk TS EN 12350-6:2010
BETON Taze beton hava içeriği TS EN 12350-7:2010
BETON Beton karışım tasarımı (Her sınıf beton için ayrı) TS 802:2007
BETON Beton su emme oranı TS EN 12390-7
BETON Yapılardan karot alınması, hazırlanması ve dayanım deneyi TS EN 12504-1
BETON Klorür migrasyon katsayısı deneyi NT BUILD 492
BETON Isıl Gelişim Deneyi NT 388
BETON Betonda Isı Kapasitesi Tayini Deneyi CRD-C124
BETON Sertleşmiş Beton Termal Difüzifite Tayini CRD-C36
BETON Sertleşmiş Beton – Isıl İletkenlik Deneyi CRD-C44
BETON Toplam Reaktif Alkali Kütlesi PNAP 180 – APP 74
BETON Basınç Altında Su İşleme Derinliği Deneyi (Permeability) TS EN 12390-8
KATKILAR Katkıların performans özelliklerinin değerlendirilmesi (akışkanlaştırıcılar) TS EN 934-2+A1:2013
KATKILAR Suda çözünebilir klorür içeriği TS EN 480-10:2010
KATKILAR Alkali muhtevası içeriği (Na2O içeriği ve K2O içeriği) TS EN 480-12 :2008
KATKILAR Katı madde muhtevası TS EN 480-8 :2012
KATKILAR 20 C Sıvı bağıl yoğunluk değeri TS 781 ISO 758:1998
KATKILAR pH değeri TS ISO 4316:2010
KATKILAR Taze beton hava miktarı (şahit ve deneme betonu) TS EN 934-2
KATKILAR Beton basınç dayanımı, 28 ve 90 gün (şahit ve deneme betonu hazırlama dahil) TS EN 934-2
KATKILAR Priz başlangıcı ve sonu( şahit harç ve deneme harcı dahil) TS EN 934-2
UÇUCU KÜL Tane yoğunluğu TS EN 450-1+A1:2013
UÇUCU KÜL Priz süresi TS EN 450-1+A1:2013
UÇUCU KÜL Genleşme tayini TS EN 450-1+A1:2013
UÇUCU KÜL Aktivite indeksi (28, 90 gün) TS EN 450-1+A1:2013
UÇUCU KÜL Numune hazırlama ve hizmet bedeli TS EN 450-1+A1:2013
UÇUCU KÜL Klorür Tayini TS EN 196-2:2010
UÇUCU KÜL Kükürt trioksit tayini (Sülfat miktarı) TS EN 196-2:2010
UÇUCU KÜL Serbest kalsiyum oksit miktarı tayini TS EN 451-1:2008
UÇUCU KÜL Kızdırma kaybı TS EN 196-2:2002
UÇUCU KÜL Puzolanik özellik (kimyasal yolla) TS EN 196-5:2010
UÇUCU KÜL Sülfür Tayini TS EN 196-2:2010
UÇUCU KÜL Çözünmeyen kalıntı tayini TS EN 196-2:2010
CÜRUF Tane yoğunluğu TS EN 15167-1:2006
CÜRUF Özgül Yüzey(Blaine deneyi) EN 15167-1:2006
CÜRUF Priz süresi TS EN 15167-1:2006
CÜRUF Aktivite indeksi (7, 28 gün) (*) TS EN 196-1:2009
CÜRUF Klorür Tayini (*) TS EN 196-2:2010
CÜRUF Kükürt trioksit tayini (Sülfat miktarı) TS EN 196-2:2010
CÜRUF Sülfit tayini TS EN 196-2:2010
CÜRUF Kızdırma kaybı TS EN 196-2:2010
CÜRUF Nem içeriği EN 15167-1:2006

Loading

BetonveCimento.com için Patreon üzerinden destekte bulunmak ister misiniz?
Become a patron at Patreon!

By Yasin Engin

İnş.Yük.Müh. olan Yasin Engin, lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 16 yıldır beton ve çimento sektöründe çalışmaktadır. Web sitesindeki tüm yayınlar Yasin Engin tarafından paylaşım amacıyla hazırlanmıştır. Yayınlar kaynak gösterilerek kullanılabilmektedir. (yasin.engin@gmail.com)

One thought on “Beton ve Bileşenleri ile İlgili Deneyler”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir
Giriş Korozyon, sülfat atağı, klorür atağı ve donma-çözülme gibi betona…
Cresta Posts Box by CP