Ay: Eylül 2015

Betonda Alkali Silika Reaksiyonu

Giriş Betonda oluşan “Alkali Silika Reaksiyonu”, beton bünyesindeki alkali boşluk çözeltisi ve agregadaki reaktif mineraller (reaktif silika ve silikatlar olarak) arasındaki reaksiyon sonucu oluşur. Reaksiyon, suyu absorbe edebilen jel oluşumuna…