Kategori: Deprem

Türkiye Deprem Bölgeleri

Türkiye coğrafyasının büyük çoğunluğu deprem riski ile karşı karşıyadır. Aşağıdaki çalışmada il ve ilçe bazında bölgelerin deprem riski belirtilmiştir. Bazı çarpıcı gerçekler: Toplam 3342 il/ilçenin %48’i 1.derece, %21’i 2.derece, %16’sı…