Çimentoda Ani Priz ve Yalancı Priz

Klinkere değirmende öğütülme işlemi esnasında çimentonun yaklaşık %3-5 hacmini oluşturacak miktarda alçı taşı eklenir. Alçı taşının eklenmesi ile C3A tepkimesinin kontrolü için gerekli olan sülfat te...

Çimento Hidratasyon Reaksiyonu

Beton bileşenleri karıştırıldıktan birkaç saat sonra plastik özeliği kaybolmuş katı bir yapı oluştururlar. Buna neden olan ve çimento ile suyun tepkimesi sonucu oluşan kimyasal reksiyona “hidratasyon...