Betonda Alkali Silika Reaksiyonu

Giriş Betonda oluşan “Alkali Silika Reaksiyonu”, beton bünyesindeki alkali boşluk çözeltisi ve agregadaki reaktif mineraller (reaktif silika ve silikatlar olarak) arasındaki reaksiyon sonucu oluşur. ...