YAPI DENETİM SİSTEMİNDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK!

11.05.2018 tarih ve 7143 sayılı vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 18.,19.,20.,21. Maddeleri ile 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununda değişiklikler yapılmıştır. (https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k7143.html)

Özet olarak; daha önce yapı denetimi hizmet sözleşmeleri yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu arasında akdedilmekteydi. Yeni değişiklik ile; yapı denetim hizmet sözleşmeleri, yapı sahipleri ile Bakanlıkça yayımlanacak usul ve esaslara göre elektronik ortamda belirlenen yapı denetim kuruluşları arasında akdedilecektir.

Değişiklik 1/1/2019 tarihinden itibaren uygulamaya koyulacaktır.

Mevcut sözleşmeler geçerliliğini sürdürecektir. Bu yapıların denetim hizmetlerinde bir değişiklik söz konusu değildir.

Sonuç olarak, yapı sahibi – yapı denetim kuruluşu arasındaki duygusal bağ!!! artık tamamen kesilecek ve yapı denetim kuruluşları denetimlerinde bu bağın negatif etkileri olmadan daha şeffaf ve hakkaniyetli hizmet verebilecektir.

Paranı vereni denetleme yanlışı çok geç de olsa sonlandırılarak olumlu bir adım atılmış oldu.

Pin It

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir