Çimento Sektörünün Son 10 Yıldaki Performansı

Çimento sektörünün son 10 yıldaki performansı aşağıdaki tablo ve grafikte belirtilen veriler üzerinden değerlendirilecek olursa:

  • 2017 yılına kadar İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl yayımlanan ISO 500 listesine (Türkiye’nin en büyük 500 sanayi firması) ortalama 24 çimento üreticisi girmektedir. 2017 yılında bu sayı 19’a düşmüştür. (Bazı çimento şirketlerinin hazır beton iş kolu ayrı bir şirket olarak faaliyet göstermektedir ve ISO 500 listesinde ayrıca yer almaktadır. Bu şirketler de değerlendirmede dikkate alınmıştır.)
  • Yine ISO 500 listesi incelendiğinde çimento şirketlerinin toplam satış gelirinin listedeki tüm sanayi şirketlerinin satış gelirine oranı ilk kez 2017 yılında %2’nin altına düşmüştür. Bu düşüşün nedeni aslında sektörel olarak satış gelirindeki bir azalış değil, listeye daha az sektörel firmanın girmesidir.
  • 2017 yılında sektördeki en yüksek satış gelirini elde eden firmanın derecesi 89 olarak gerçekleşmiştir. Burada da bir düşüş olduğu görülmektedir.
  • 2008 yılında 51.4 milyon ton olan yıllık üretim 2017 yılında %57 artış ile 80.5 milyon ton seviyesine yükselmiştir.
  • Aynı dönemde çimento kapasitesi %44, klinker kapasitesi ise %47 artış göstermiştir. Kısacası kapasite artışından daha fazla üretim artışı gerçekleşmiştir.
  • 2009-2013 yılları arasında kapasitede çok ciddi bir artış meydana gelmemiş, ancak 2013 yılında sonra her yıl kayda değer bir  artış görülmüştür.
  • Sektörün kapasite performansı için en doğru indikatör klinker kapasite kullanım oranıdır. Bu oran 10 yıllık süreçte ortalama %89 seviyesindedir.

imento_sekt_r_1

imento_sekt_r_2

Kaynaklar:

  • ISO 500 Listesi – http://www.iso500.org.tr/500-buyuk-sanayi-kurulusu/2017/
  • TÇMB Çimento İstatistikleri – http://www.tcma.org.tr/index.php?page=icerikgoster&cntID=27

Pin It

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir