CONCRETE: HARMONY OF GREAT OPPOSITES

Concrete is a composite material. It is a mix of aggregate, cement, water, chemical admixture and some other additives with significantly different physical or chemical properties that, when combined...

Beton Transmikserinin İcat Edilme Süreci

Dünyada sudan sonra en fazla tüketilen malzeme betondur. Günümüzde dünya çimento tüketimi yıllık 4.3 milyar ton seviyesine ulaşmıştır. Bu bilgi ışığında, dünya beton üretiminin yıllık 10 milyar m3 se...

Beton ve Bileşenleri için Zorunlu Belgeler

Beton ve bileşenlerine ait zorunlu belgeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Bu belgelere sahip olmayan ürünler kesinlikle kullanılamaz. CE ve G belgesi olmayan ürünlerin üretimine izin verilmemekte...

Beton Basınç Dayanım Sınıfı Kodlaması

2002 yılında TSE tarafından EN 206 Standardı’nın yürürlüğe alınması ile daha önce kullanılan beton dayanım sınıfı kodlamaları iptal olmuş ve birçok Avrupa ülkesininin kullandığı kodlamaya geçil...