GÜNÜN YAZISI
çimento sektörü

Çimento Sektörünün Son 10 Yıldaki Performansı

Çimento sektörünün son 10 yıldaki performansı aşağıdaki tablo ve grafikte belirtilen veriler üzerinden değerlendirilecek olursa: 2017 yılına kadar İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl yayımlanan ISO 500 listesine (Türkiye’nin en büyük 500 sanayi firması) ortalama 24 çimento üreticisi girmektedir. 2017 yılında bu sayı 19’a düşmüştür. (Bazı çimento şirketlerinin hazır beton iş kolu ayrı bir şirket…

SON YAZILAR

RSS

Çimento Sektörünün Son 10 Yıldaki P...

Çimento sektörünün son 10 yıldaki performansı aşağıdaki tablo ve grafikte belirtilen veriler üzerind...

YAPI DENETİM SİSTEMİNDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK!

11.05.2018 tarih ve 7143 sayılı vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması H...

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği tarafında yayımlanan 2017 çimento sektörel istatistiklerine göre yıllık çimento üretimi... 80 Milyon Ton Çimento İle Ne Yapılır?